6 Cách đánh Sâm giỏi như cao thủ làng bài cho “Tân Binh”

6 Cách đánh Sâm giỏi như cao thủ làng bài cho “Tân Binh” Cách đánh Sâm giỏi như cao thủ làng bài cho “Tân Binh” Nội dung [Ẩn] 1 Đánh các thế bài lớn, bài dây trước giành thế chủ động 2 Hạn chế khả năng thối 2 (thối Heo) 3 Cách chơi Sâm giỏi: Chặn các quân cao …

6 Cách đánh Sâm giỏi như cao thủ làng bài cho “Tân Binh” Read More »